Autobusa pietura

Dienvidkurzemes novada pašvaldība uzklausījusi Ječu ciema, Dunikas pagastā, iedzīvotāju ierosinājumu par pieturvietas “Ječi” pārvietošanu uz autoceļa V1250 (Ječi - Šuķene).

Iedzīvotāji norāda, ka šobrīd pietura atrodas pie privātīpašuma, kas regulāri tiek piemēslots. Problēmas sagādā arī vairāki mazdārziņu īpašnieki jeb vasarnieki, kuri sadzīves atkritumus izber mežā un, laužot zarus, bojā cita īpašuma apstādījumus cilvēkiem, kuri tur dzīvo visu cauru gadu. 

Pašvaldība reaģēja uz iedzīvotāju sūdzībām un nosūtīja iesniegumu Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – Direkcija) ar lūgumu, izskatīt iespēju veikt pieturvietas “Ječi” pārvietošanu uz autoceļu V1250 (Ječi - Šuķene) tuvāk apdzīvotai vietai.

Direkcija iepazinās ar iesniegumā minēto informāciju un lūdza Kurzemes plānošanas reģionam veikt minētās vietas  apsekošanu, pēc kuras Kurzemes plānošanas reģions norādīja, ka uz autoceļa V1250 (Ječi - Šuķene) ir izveidota pieturvieta “Ječi”, kura ir aprīkota ar atbilstošām ceļa zīmēm.

Līdz ar to Direkcija veica grozījumus reģionālās nozīmes maršruta Nr.6785 Liepāja-Šuķene reisu kustības sarakstos, izslēdzot pieturu “Ječi” uz autoceļa V1219 (Ječi – Bārta – Sedviņi) un vietā iekļaujot pieturu “Ječi” uz autoceļa V1250 (Ječi - Šuķene). Tagad pietura ir pārcelta tuvāk mazdārziņu teritorijai. 

Izmaiņas reisu kustības sarakstos stāsies spēkā ar 2023. gada 19. jūniju.