kultūra Baltu dienas
Baltu vienības diena

Nevajag pie-dalīties, bet pie-vienoties”. Imants Ziedonis.

Pienāk laiki, kad ir jāvienojas, jāapvienojas, jāsavienojas. Kā toreiz, pirms daudziem gadsimtiem žemaiši un kurši pret vācu iebrucējiem. Kā pavisam nesen “Baltijas ceļā”. Tā katru gadu 22. septembrī mēs, latvieši un lietuvieši, atceramies, ka esam brāļi un māsas. Vēl vienai baltu tautai – prūšiem, vairs nav savas zemes un valodas.

Arī šogad mūsu novadā svinēsim Baltu vienību – kursim ugunskurus, dziedāsim, dejosim, stāstīsim, dzersim karstu tēju un sūtīsim lūgšanas debesīs, lai miers virs zemes. Ik katrs aicināts pievienoties mūsu tradicionālās kultūras zinātājiem – folkloras kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem Krotē, Rucavas Muižas kalnā, Vaiņodē, Kazdangas pagasta Valātas pilskalnā, kā arī Grobiņas Skābāržkalnā. Bet varbūt katrs savā sētā, savā pagastā pievienosies ar savu ugunskuru, savu dziesmu, savu lūgšanu. Jo tieši šajā dienā ir arī Rudens saulgrieži, kad ir ražas novākšanas, bagātības un pārpilnības svētki, kad rodam spēku sagatavoties ziemai un priecājamies par mūsu darba augļiem. Ko sēsi, to pļausi!

Sīkāks info par Baltu vienības dienas pasākumiem Dienvidkurzemes novadā, skati https://www.dkn.lv/lv/notikums/baltu-vienibas-diena-2022-dienvidkurzemes-novada?date=0

 

Informāciju sagatavojusi:

Ieva Tālberga

Dienvidkurzemes tradicionālā kultūras centra vadītāja

T.: +371 26322080

E – pasts: ieva.talberga@kultura.dkn.lv