EKG2027 Bāzes pētījums
EKG2027

Noslēdzies atklāts konkurss par projekta “Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā (Liepāja 2027)" novērtējuma pētījuma izstrādi. Bāzes pētījumu 2024. gadā veiks Latvijas Kultūras akadēmija.

Lai novērtētu Liepāja 2027 izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī izpētītu kultūras ietekmi uz sociālekonomiskiem procesiem Liepājā, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados jeb (ne)miera zemē, 2023. gada decembrī tika izsludināts iepirkums par Liepāja 2027 novērtējuma pētījuma izstrādi un tā īstenošanu. Kopumā piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti, komisija veica vērtēšanu un par piemērotāko bāzes pētījuma veicēju atzina Latvijas Kultūras akadēmiju par līguma summu 41 000 eiro (bez PVN).

2024. gadā tiks veikts bāzes pētījums un 2027. gadā - salīdzinājuma pētījums (par ko tiks slēgts atsevišķs līgums). Bāzes pētījuma mērķis ir izpētīt un fiksēt, kāda ir esošā situācija un kas jāattīsta, lai sasniegtu Liepāja 2027 apstiprinātos mērķus.

Kopumā pētījumā plānots noskaidrot, kā pateicoties iegūtajam Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam un projekta laikā realizētajām aktivitātēm, Liepājā un apkārtējos novados tiks attīstīta starptautiskā un savstarpējā sadarbība, kā mainīsies sabiedrības līdzdalība vides veidošanā, kā un vai uzlabosies iedzīvotāju dzīves kvalitāte ar digitālo pakalpojumu palīdzību, tāpat mērķis ir apzināt un stiprināt (ne)miera zemes identitātes elementus, kā arī izpētīt iedzīvotāju izpratnes izmaiņas par līdziesaisti dažādos sabiedrības procesos.

Iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju var elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113201 

 

Informāciju sagatavoja:

Zita Lazdāne

Nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027”

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja

Tālruņa nr.: + 371 22 017 277 E-pasta adrese: zita.lazdane@liepaja2027.lv

www.liepaja2027.lv