Bibliotēka Bibliobuss
Bibliobuss

Viens no Dienvidkurzemes novada bibliotēkas galvenajiem uzdevumiem – nodrošināt pakalpojuma pieejamību saviem lasītājiem un apkalpot tos, kuriem nav iespējas nokļūt līdz bibliotēkai. Lai grāmatas kļūtu vēl pieejamākas, izveidots bibliobusa maršruta un pieturas vietu grafiks 2023. gada 1. pusgadam (pielikumu skatīt zemāk).

Šobrīd bibliobuss piedāvā grāmatas, dažādus periodikas izdevumus, kā arī  klausāmgrāmatas CD un USB zibatmiņas formātā.

Ja vēlaties apmeklēt bibliobusu, informē Dienvidkurzemes novada bibliotēku, zvanot 63491898 vai 28675469, lai izvērtētu jaunu maršrutu izveidi.