Iedzīvotājiem

Dienvidkurzemes novada saistošie noteikumi Nr. 2023/17 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un reģistrēšanas kārtību Dienvidkurzemes novada pašvaldībā” nosaka, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir jāiesniedz pašvaldībā decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Dati tiks ievadīti pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

  1. Jāaizpilda reģistrācijas apliecinājuma veidlapa. Veidlapu var saņemt pašvaldības klientu apkalpošanas centros. Tā ir pieejama arī pašvaldības tīmekļvietnē: 
  2. Aizpildīto veidlapu jānogādā jebkurā pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski parakstītu jānosūta uz adresi: pasts@dkn.lv.
  3. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir: krājtvertne, septiķis un rūpnieciski izgatavota notekūdeņu  attīrīšanas iekārta, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē, un kuras jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī.
  4. Noteikumi attiecas uz Dienvidkurzemes novada pilsētām un sekojošiem ciemiem: Vaiņode, Nīca, Kazdanga, Rucava, Kapsēde, Dubeņi, Iļģi, Cīrava, Lieģi, Bernāti, Gramzda, Kalvene, Bārta, Cimdenieki, Kalēti, Saraiķi, Rokasbirzs, Rude, Vībiņi, Grīnvalti, Gavieze, Robežnieki, Dunalka, Bunka, Sikšņi, Ziemupe, Vecpils, Vārtaja, Krote, Kūdra, Šķēde, Jūrmalciems, Ploce, Purmsāti, Tadaiķi, Vērgale.

Pašvaldība vērš uzmanību, ka par decentralizēto kanalizācijas sistēmu nereģistrēšanu noteiktā termiņā paredzēts naudas sods līdz piecdesmit naudas soda vienībām. 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka 2019. gada 20. novembrī spēkā stājās grozījumi noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas paredz: ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. gada 31. decembrim nenodrošina notekūdeņu savāktuves atbilstību noteiktām prasībām un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Lai nodrošinātu prasību ieviešanu, iedzīvotāji joprojām aicināti pieteikties Dienvidkurzemes novada pašvaldības projekta konkursam līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem. Plašāka informācija ŠEIT.