Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2023. gada 28.septembrī pieņēma lēmumu Nr. 875 ''Par detālplānojuma projekta pilnveidošanu nekustamajam īpašumam ''Raudas'', Ulmalē, Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā''.