Bibliotēkas kultūra
Bibliotēkas

Pēc  vasaras atvaļinājuma un tradicionālajām rudens dzejas dienām uz darba tikšanos kopā nāca Dienvidkurzemes filiālbibliotēku vadītāji. Kopš teritoriālās reformas novads ir jo īpaši bagāts ar gaismas nesējiem. Galvenajai bibliotēkai ir 30 filiāles un bibliobuss, kas veic maršrutus, lai aizsniegtu lasītājus, kas dzīvo attālākajās novada vietās.

Medzes sanāksmes dalībniekiem  vietējās filiālbibliotēkas  vadītāja Aina Zonenberga bija sagatavojusi interesantu stāstījumu par vietējo bibliotēku, kam ir gana sena vēsture. Par muzikālo noskaņojumu parūpējās Anda Balandiņa. Sanāksmes pirmajā daļā bibliotekāri noklausījās un noskatījās trīs prezentācijas par aktuāliem procesiem novada bibliotēku ikdienā.

Dzejas dienas ir spilgts notikums septembrī. Saistošu prezentāciju par šo tematu bija sagatavojusi Aizputes bibliotēkas vadītāja Līga Jučere, bet stāstīja bibliotekāre Dina Kopštāle. Akcents uz to, kā ieraudzīt vērtības, kas ir mums līdzās. Aizputes dzejniecei Indrai Ludbāržai bibliotēkā notika dzejas krājuma “Dvēseles akordi” atvēršanas svētki, ko lieliski papildināja kādreizējā Aizputes pagasta akvarelista Vladimira Segliņa mākslas darbu izstāde.

Pārvērtības notikušas Aizputes pagasta bibliotēkā. No neērtām telpām otrajā stāvā mežmalā, bibliotēka pārcelta uz Saieta nama telpām, kas ir gaiša, atrodas pirmajā stāvā līdzās daudzdzīvokļu mājām, tātad pavisam tuvu savai auditorijai. Prezentējot bibliotēkas atvēršanu Aizputes pagasta svētku ietvaros, Inese Šterna pauda gandarījumu, ka bērni jau atraduši ceļu uz lasītavu. Vēl šis notikums ieies ļaužu atmiņā ar grāmatas atvēršanas svētkiem par leģendāro aktieri Imantu Skrastiņu. Savās atmiņās kavējās Lia Guļevska, Ēriks Hānbergs un Rita Trence.

Sanāksmē piedalījās arī Liepājas Zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba un metodiskā darba organizatore Kristīne Frickopa, kas pastāstīja par Somijas bibliotēku darba ikdienu.

Pirmajā rudens sanāksmē Dienvidkurzemes bibliotēkas vadītāja Irina Ernstsone un Kultūras pārvaldes vadītāja Linda Pričina apsveica jaunos kolēģus, kas darbu uzsākuši vasarā. Līdz ar to, šobrīd visās bibliotēkās norit pilnvērtīgs darbs. Sanāksmes otrajā daļā tika meklēti risinājumi dažādām ikdienas problēmām, kā arī ieskicēts darbs pie 2023. gada pasākumu plāna un budžeta plānošanas metodikas.

Informāciju sagatavoja:
Kultūras pārvaldes vadītājas vietnieks 
Gundars Venens 
 

Bibliotēkas
Bibliotēkas

 

Bibliotēkas