Projekta aktualitāte
1

Ieguldijums Tava nakotne

Nīcas vsk. un Rudes sākumskolas 1. - 4. klases skolēniem 5. martā notika karjeras pasākums. Nodarbību ietvaros skolēni iepazinās ar ķīmiķa profesiju un noskaidroja kā veiksmīgāk plānot karjeru. Skolēni uzzināja, kāda izglītība, prasmes, mācību priekšmeti jāapgūst, kādām īpašībām jāpiemīt, lai kļūtu par ķīmiķi. Skolēni tika iepazīstināti ar galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi, darba instrumentiem, tika noskaidrots kāda veida uzņēmumos var strādāt šīs profesijas pārstāvis un kādas prasmes nepieciešamas, lai apgūtu konkrēto profesiju.
Praktiskās nodarbības laikā skolēniem bija iespēja pašiem iejusties ķīmiķa lomā – tika pētītas ķīmiskās reakcijas un vielu agregātstāvokļa maiņa, darbošanās laikā tika pielietoti ķīmiķa profesijai raksturīgi darba instrumenti - cimdi, cepures un dažādas mērierīces.  Noslēguma daļā skolēni izvērtēja savu atbilstību un prasmes ķīmiķa profesijai, uzdeva sev interesējošus jautājumus. Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva