2009. gada 23. jūlijā Latvijā stājās spēkā grozījumi “Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā”, kas atļauj pašvaldībām pēc savas iniciatīvas vai pēc personas priekšlikuma  noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā (likuma 22. panta 2. punkts). Šādu aizliegumu iespējams noteikt uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Pēc iepriekšējās administratīvi teritoriālās reformas šādu aizliegumu 2010. gadā pieņēma visās astoņās pašvaldībās, kas pēc pagājušā gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas iekļautas Dienvidkurzemes novadā. Tā kā drīzumā beidzas termiņš, līdz kuram katrā no bijušajiem novadiem pieņemts aizliegums audzēt  ģenētiski modificēto kultūraugus, tiek gatavoti jauni saistošie noteikumi "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dienvidkurzemes novada teritorijā." Lēmuma projektā paredzēt noteikt aizliegumu visā novada teritorijā uz 20 gadiem.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība informē iedzīvotājus, ka tiek gatavoti šādi noteikumi un aicina izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus saistībā ar topošajiem noteikumiem.

ZINĀŠANAI

Priekšlikumus un iebildumus var iesniegt līdz 23. jūnijam (adresēt Nekustamo īpašumu daļai):

  • personiski rakstiski brīvā tekstā Dienvidkurzemes novada pilsētu un pagastu pārvaldēs,
  • pa pastu Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 vai
  • elektroniski, rakstot uz e-pastu: pasts@dkn.lv.