Bibliotēkas kultūra
Bibliotēka

19. janvārī Aizputes pilsētas filiālbibliotēkā godināja aizvadītā gada trīs čaklākos bibliotēkas pieaugušo nodaļas lasītājus. Labāko lasītāju cildināšana kā ikgadēja tradīcija ieviesta jau kopš 2013. gada.

“Čaklākos lasītājus apkopojam jau desmit gadus un ik gadu viņus godinājām, izveidojot Top10 sarakstu, kas novietots redzamā vietā bibliotēkā, kā arī publicējām bijušā Aizputes novada avīzē. Bet šogad izdomājām, ka arī pieaugušo nodaļas lasītāji jāgodina īpaši, tāpēc nolēmām trīs lasītājus, kas gada laikā mūsu bibliotēkā izlasījuši visvairāk grāmatu, sumināt ar nelielām pateicības dāvanām. Ir liels prieks, ka mums pilsētā ir tik čaklas lasītājas, kas gada laikā izlasījušas vairāk kā 100 grāmatas!” stāsta Aizputes pilsētas filiālbibliotēkas vadītāja Līga Jučere.

Arī Dienvidkurzemes novada priekšsēdētaja vietnieks Andris Jankovskis izteica apbrīnu par gada laikā izlasīto grāmatu apjomu un novēlēja, lai čaklākajām lasītājām nekad nepietrūkst aizrautība un grāmatas, ko lasīt.

Par 2022. gada čaklāko lasītāju atzīta Biruta Lukašova, kura gada laikā izlasījusi 194 grāmatas. Viņa ir uzticīga Aizputes bibliotēkas lasītāja kopš 1969. gada. Kā stāsta filiālbibliotēkas vadītāja un bibliotekāres, tad Birutas kundze bibliotēku neapmeklē bieži, bet uzreiz lasīšanai paņem vairākas grāmatas un, kas nav mazsvarīgi - grāmatas vienmēr atdod atpakaļ noteiktajā termiņā.

Bibliotēka

Otra čaklākā lasītāja ir Ārija Liepiņa ar gada laikā izlasītām 162 grāmatām. Ārijas kundze vienmēr bibliotēkā ierodas ar sarakstu, ko vēlas lasīt. Viņa iecienījusi latviešu daiļliteratūru, bet nu sākusi lasīt arī nedaudz ārzemju autoru darbus, jo latviešu autorus esot gandrīz visus jau izlasījusi.

Bibliotēka

Godpilnajā 3. vietā ir Valentīna Zommere ar gada laikā izlasītām 127 grāmatām. Arī Valentīnas kundze ir bieža bibliotēkas apmeklētāja un īpaši iecienījusi ārzemju literatūru.

Bibliotēka

Dāmas atzina, ka plašajā izlasīto grāmatu sarakstā nav vienas konkrētas grāmatas, kas patīk visvairāk, bet iecienītākais žanrs ir gan – vēsturiskais ar noslēpumiem, kam cauri vijas mīlestība, bet mīlestību pret grāmatām un lasīšanu ieguvušas bērnībā un skolas laikā, kad īpaši aizrāva tās grāmatas, kuras vēl nebija atļauts lasīt.

Aizputes pilsētas filiālbibliotēkas komanda saka paldies visiem bibliotēkas lasītājiem un apmeklētājiem un cer, ka šī kā tradīcija varētu attīstīties arī citviet novadā, kā arī šis būs pamudinājums gan jauniešiem, gan kūtrākiem lasītājiem biežāk apmeklēt bibliotēkas, jo novads var lepoties ar lielu un ļoti labu grāmatu krājumu.

Bibliotēkas
Bibliotēka

Informāciju sagatavojusi:
Ilze Elbere,
Dienvidkurzemes novada
sabiedrisko attiecību speciāliste
t.: 25951515
e-pasts: ilze.elbere@dkn.lv