Projekta aktualitāte
1

Jēdziens karjera mūsdienās ir krietni paplašinājis savu nozīmi. Ja vecākā paaudze sakot “mana karjera” domā par savu darba dzīvi, profesionālo izaugsmi, tad mūsdienu jaunietis ar jēdzienu “mana karjera” saprot visu savu dzīvi. Karjera tā ir darbs, profesionālā izaugsme, intereses, brīvais laiks, ģimene, atpūta, mājsaimniecība. Veidot savu karjeru nozīmē veidot savu dzīvi!

Karjeras izglītība skolā nozīmē apgūt zināšanas par daudzveidīgo darba pasauli un iespējām izvēlēties dažādus izglītības iegūšanas ceļus. Tā ir prasme izprast savas stiprās puses, intereses un iespējas, kā arī prasmi izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Projekts piedāvā papildus iespējas viesoties uzņēmumos, darboties dažādās praktiskās darbnīcās un meistarklasēs, mācīties karjeras vadības prasmes profesionālu karjeras konsultantu vadībā.

2

Grobiņas sākumskolā 2018./2019.mācību gada pirmajā semestrī ir notikušas 19 nodarbības:

- 1.klašu skolēni pasākumā “Tradicionālo amatu iepazīšana”, kas notika Sakas pagasta “Ievlejās”, uzzināja par maiznieka amatu un cepa paši savu maizīti. 3.klašu skolēniem savukārt bija iespēja ciemoties pie daiļamata un lietišķās mākslas meistariem Amatnieku mājā Liepājā, kur varēja iemēģināt roku dažādos darbos gan pinot, gan šujot, gan verot. Sarunās ar meistariem un darbojoties meistarklasē varēja uzzināt, gan par dažādajiem darbarīkiem, gan par izstrādājuma tapšanu, gan katra meistara prieka un veiksmes brīžiem.

- 2.klašu skolēni pasākumā “Profesijas kultūras iestādēs” viesojas Liepājas teātrī, kur izpētīja teātra aizkulises, un uzzināja, kādas profesijas nepieciešamas, lai taptu un pie skatītājiem nonāktu teātra izrāde.

- Arī 4.klašu skolēni devās uz Liepāju. Pasākumā “Ražots Latvijā” ciemojās uzņēmumā SIA ART SOAPWORK. Lielisko uzņēmuma darbinieču vadībā skolēni uzzināja gan par ziepju tapšanu senatnē un uzņēmumā, gan paši izgatavoja ziepes sev, gan uzzināja, kas ir uzņēmējs un kas ir veiksmīgs uzņēmējs.

- 6.klašu skolēni pasākumā “Karjeras izglītības nodarbības “Es – savas karjeras veidotājs” karjeras speciālistes Jolantas Priedes vadībā mācījās veidot savu profesionālo stāstu. Šoreiz tēma “Gribu – varu – vajag”.

- 5.c klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja starptautisko lidostu “Rīga”.

- 1.c klases skolēni pasākumā “Iepazīstu profesiju” praktiskā nodarbībā uzzināja par celtnieka profesiju.

3

 

Kapsēdes pamatskolas 1.- 4.klašu skolēni karjeras atbalsta pasākumos “Tradicionālo amatu iepazīšana” un “Iepazīstu profesijas” piedalījās izzinošās un nodarbībās Liepās Amatu mājā un Liepājas ZINO centrā. 5.-9.klašu skolēni STEM vēstniecības vadītajās nodarbībās iepazina inženieru profesiju.

Grobiņas ģimnāzijas 10.klases skolēni izmantoja iespēju Rīgā apmeklēt Laimas šokolādes muzeju. 12.klašu skolēni pētīja savas karjeras vadīšanas iespējas karjeras konsultantes Jolantas Priedes vadībā nodarbībā “Es – savas karjeras veidotājs”. Ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēnus ar studiju iespējām iepazīstināja RTU Liepājas filiāles un Ventspils augstskolas IT jomas pārstāvji, kuri vadīja arī praktiskas izzinošas nodarbības.

Oktobrī Grobiņas novada skolās notika Karjeras nedēļa. Tās ietvaros 1.-3.klašu skolēni spēlēja spēli “Profesiju loto” un diskutēja par dažādās profesijās nepieciešamajām prasmēm, pamatskolas klašu skolēni devās “Profesiju RALLIJĀ”, kurā apmeklēja Grobiņas novada uzņēmumus. Paldies Grobiņas novada Uzņēmēju kluba biedriem, kuri atsaucās aicinājumam Karjeras nedēļas laikā uzņemt savos uzņēmumos Grobiņas novada skolu skolēnus. Sadarbību ar uzņēmējiem un darba vides iepazīšanu Grobiņas sākumskolas skolēni aktīvi turpināja arī pēc Karjeras nedēļas.

 

Dina Kundziņa, Inga Mikuļska – pedagogi, karjeras konsultanti Grobiņas novadā