Ieguldijums Tava nakotne

Kaut arī apkārt valda saspringums par valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtējās situācijas laikā, Grobiņā un tās apkaimē tomēr turpinās projekta realizācija.

Ievērojot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības, Grobiņas un tās apkaimes skolniekiem no 7 līdz 8 gadu vecumam tiek nodrošinātas peldēšanas nodarbības sertificēta trenera vadībā pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 14 - 15, kā arī visās Grobiņas pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem no 4 līdz 7 gadu vecumam tiek nodrošināta vispārējā veselību veicinošā vingrošana sertificēta fizioterapeita/ sporta speciālista vadībā pirmdienās un piektdienās, kas palīdz attīstīt visu muskuļu un ķermeņa funkcionālo spēju darbību un veicina pareizas stājas attīstību.

Informāciju sagatavoja Santa Korna

Attīstības un uzņēmējdarbības daļas Projektu vadītāja


Informējam, ka no 02.12.2021. projekta pasākumi organizējami atbilstoši 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojumā Nr.720 un 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumos Nr.662 noteiktajām prasībām.

Projekts tiek realizēts Ministru kabineta 2016. gada 17.maija noteikumu Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei", projekta Nr.9.2.4.2/16/I/100 “Grobiņas un tās apkaimes vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse”, ietvaros.