Atkritumu apsaimniekošana
DKN-atkritumu-apsaimniekosanas-zonas-2024-horizontali

Noslēdzies iepirkums par “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvajās teritorijās”, kā rezultātā no 2024. gada 1. maija Dienvidkurzemes novada teritorijā atkritumu apsaimniekošana tiks organizēta divās atkritumu apsaimniekošanas zonās, kuras sadala A9 šoseja (Rīga (Skulte) – Liepāja), nosakot, ka 1. zonā (novada Ziemeļu daļa) pakalpojumu turpmāk sniegs atkritumu apsaimniekošanas operators SIA “Eco Baltia vide”, bet 2. zonā (novada Dienvidu daļa) pakalpojumu sniegs atkritumu apsaimniekošanas operators pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”, izņemot Nīcas pagasta teritoriju, kurā arī turpmāk atkritumus  apsaimniekos SIA “CleanR”, turpinot esošo līgumus, kas ir spēkā līdz 2026. gadam 14. februārim.

SIA “Eco Baltia vide” maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 24,93 EUR/m3, salīdzinājumā ar esošo apsaimniekošanas maksu pieaugums 16 procenti, bet PS “Vides pakalpojumi Liepājai” maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 24,87 EUR/m3, atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugums 17 procenti. Maksu par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sastāda atkritumu apglabāšanas izmaksas poligonā “Ķīvītes” un atkritumu savākšanas un transportēšanas izmaksas. Maksas pieaugumu  tieši ietekmē arī Dabas resursa nodokļa palielinājums, kas secīgi pieaugs arī turpmāk. Proti, Saeima 2023. gada 7. decembrī apstiprināja izmaiņas Dabas resursu nodokļa (turpmāk  - DRN) likumā, DRN likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos nosakot: no 2024. gada 1. janvāra  – 110 EUR/t, no 2025. gada 1. janvāra – 120 EUR/t, bet no 2026. gada 1. janvāra – 130 EUR/t.

Dienvidkurzemes novada domes 29. februāra sēdē deputāti apstiprināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dienvidkurzemes novadā, lemjot ne tikai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma uzsākšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sākot ar 2024. gada 1. maiju un zonu sadalījumu, bet arī nosakot, ka no šī gada 1. maija 1. zonā bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 8,53 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru, bet 2. zonā tie būs 7,49 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru, kas ir 60 % apmērā no nešķiroto sadzīves atkritumu maksas.

Lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas nepārtrauktību, līdz 2024. gada 30. aprīlim paliek spēkā esošais atkritumu apsaimniekošanas līgums.

Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumu grupa”

Lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, pilnsabiedrība “Vides pakalpojumu grupa” aicina iedzīvotājus un uzņēmumus līdz 30. aprīlim noslēgt jaunus līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tiem, kuri nebūs noslēguši jaunu līgumu, no 1. maija atkritumu izvešanu nevarēs nodrošināt, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmumi tiek aicināti neatlikt līguma noslēgšanu uz pēdējo brīdi. Visātrāk un ērtāk to var izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.vpgrupa.lv. Līguma sagatavošanu iespējams pieteikt arī zvanot uz numuru: +37163457777 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@vpgrupa.lv.

Sagatavoto līgumu varēs parakstīt:

Uzņēmums informē, ka līdz ar jaunā līguma stāšanos spēkā klientiem būs pieejams mūsdienīgs jauninājums – digitāla pašapkalpošanās platforma, kurā varēs ērti un ātri pārvaldīt sev nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, noslēgt jaunu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, saņemt un apmaksāt  rēķinu, pieteikt vai atcelt atkritumu izvešanu, redzēt atkritumu izvešanas grafiku un saņemt atgādinājumu savā viedierīcē par konteineru tukšošanas dienu. “Vides pakalpojumu grupa” Dienvidkurzemes novadā nodrošinās sadzīves atkritumu, stikla, vieglā iepakojuma (papīra, plastmasas un metāla), bioloģiski noārdāmu atkritumu, tekstila, kā arī lielgabarīta un būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.

SIA “Eco Baltia vide” aicina visus klientus Dienvidkurzemes novadā pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

Saskaņā ar atklātā konkursa rezultātiem, SIA “Eco Baltia vide” turpinās sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Dienvidkurzemes novada ziemeļu daļā un, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību, uzņēmums aicina klientus laikus pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Šī gada 30. aprīlī beigsies termiņš līdzšinējiem līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu, tāpēc uzņēmums aicina klientus jau laicīgi pārslēgt līgumus. Svarīgi ņemt vērā, ka līgums par atkritumu apsaimniekošanu jāpārslēdz visām juridiskajām un privātpersonām atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu, neraugoties uz to, ka uzņēmums jau šobrīd nodrošina pakalpojuma sniegšanu.

Pārslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Eco Baltia vide” visērtāk uzņēmuma mājaslapā www.ecobaltiavide.lv/liguma-noslegsana/

Uzņēmums nodrošina iespēju līgumus pārslēgt arī klātienē.

  • 13. martā pl.9.00-17.00 un 26. martā pl.12.00-19.00 - Grobiņā, Lielā ielā 76.
  • 20. martā pl.10.00-17.00 - Aizputē, Atmodas ielā 22.
  • 22. martā pl.9.00-14.00 - Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.
  • 28. martā pl.9.00-17.00 - Durbē, Skolas ielā 3.
  • Liepājā, SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centrā Ezermalas ielā 11, katru darba dienu pl.8.00-16.30. Sestdien, 16. martā pl.11.00-17.00.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar klientu centru pa tālruni +37122013939.

 

Informāciju sagatavojusi

Marita Kurčanova

Dienvidkurzemes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: marita.kurcanova@dkn.lv

Tel.: +37128624644