Projekta aktualitāte
1

Ieguldijums Tava nakotne

2020./2021. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 99 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir plašs un tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā pedagoģija, māksla un kultūra, inženierzinātnes, biotehnoloģijas, lauksaimniecība, medicīna, uzņēmējdarbība, ekonomika, datu drošība, datorzinātnes, vides zinātne u.c.

Šogad īpaši nozīmīgas pārmaiņas ir skārušas skolotāju izglītības jomu – ir pieņemts jauns skolotāju profesionālās kvalifikācijas standarts, kā arī jauni vispārējās un profesionālās izglītības standarti, un atbilstoši šīm pārmaiņām izveidotas pilnīgi jaunas pedagogu izglītības programmas.

Lielu daļu jaunizveidoto programmu augstskolas ir izstrādājušas un īsteno sadarbībā ar citām Latvijas vai ārvalstu augstskolām; daļa programmu ir starptautiski orientētas un tiek īstenotas angļu valodā.

Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu ar visu līmeņu programmām:

  • 14 pirmā līmeņa jeb koledžas programmām;
  • 16 bakalaura programmām;
  • 23 profesionālā bakalaura programmām;
  • 17 maģistra programmām;
  • 7 profesionālā maģistra programmām;
  • 10 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām (pēc pamatstudijām);
  • 12 doktora programmām.