Projekta aktualitāte

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā jau trešo mācību gadu tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2019./2020. mācību gadā  Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas sākumklašu skolēniem projekta ietvaros bija plānotas 24 dažādas nodarbības. Taču valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis ieviesa savas korekcijas, un daļu no plānotajiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem - martā, aprīlī un maijā – diemžēl, neizdevās realizēt.

Atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem karjeras jomā skolēni gūst ne tikai projekta ietvaros organizētajos pasākumos, bet arī klases stundās, sociālo zinību un citās stundās.

Neliels ieskats notikušajos pasākumos:

Oktobris – Karjeras mēnesis.

Visi novada pirmklasnieki pulcējās pasākumā “Profesiju karuselis”, kurā skolēni guva priekšstatu par piecām profesijām – medmāsa, šuvēja, bitenieks, ugunsdzēsējs un elektromontieris.

1
  • 1.b klases skolēni sociālo zinību stundā iepazinās ar profesijām skolā – darbiniekiem un profesijām skolas ēdnīcā.
  • 6.b klases skolēni praktiski darbojoties meklēja atbildes uz jautājumu – kā strādāt komandā, kā, strādājot komandā, sasniegt vēlamo rezultātu?
2
  • 6.d klases skolēni pulcējās uz nodarbību – Stikla pūtēju profesija laiku lokos

Novembrī un decembrī

projekta atbalstīta pasākuma “Iepazīstu tradicionālos amatus” ietvaros 3.klašu skolēniem bija iespēja ciemoties pie daiļamata un lietišķās mākslas meistariem Amatnieku mājā Liepājā, kur amatnieku un meistaru vadībā varēja iemēģināt roku dažādos praktiskos darbos. 

3

Februāris - Ēnu dienas mēnesis

  • 2.a klases skolēni iepazinās ar dažādām profesijām spēlējot “Profesiju loto”.
4
  • 2.d klases skolēni devās Liepājā uz Ugunsdzēsēju depo, lai iepazītos ar glābēju darbu.
5
  • 2.b klases skolēni devās uz Liepāju projekta atbalstītajā pasākumā “Ekskursija uz Tramvaju depo”, lai uzzinātu par dažādiem transporta satiksmes veidiem – autobusu satiksmi, vilciena satiksmi, tramvaja satiksmi – un profesijām, kas šajās darba vietās nepieciešamas.
6
  • Februāra beigās gandrīz visās klasēs notika Ēnu dienas prezentāciju pasākumi, kuros skolēni dalījās pieredzē ar saviem ieguvumiem, vērojumiem, atziņām par vērotajām profesijām.

Šis mācību gads sākumklašu skolēniem nu jau tuvojas finiša taisnei. Žēl, ka neizdevās realizēt jau sagatavotos pasākumus. 1.klašu skolēniem bija ieplānots doties pie maizes cepējiem “Ievlejās”, 4.klašu skolēniem uz ražotnēm – SIA Art Soapworks, AS Liepājas papīrs, 5.klašu skolēniem – uz VAS starptautisko lidostu Rīga, bet 6.klašu skolēniem bija paredzētas karjeras nodarbības profesionāla karjeras speciālista vadībā.

Vēlos pateikt paldies visiem klašu audzinātājiem par atbalstu un ieinteresētību veicot šo darbu! Lai mums visiem jauka, saulaina un patīkamiem notikumiem piepildīta vasara!

 

Inga Mikuļska

pedagogs karjeras konsultants

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas 1.-6 klasēs.