Projekta aktualitāte

2019./2020.mācību gadā tika realizēti dažādi pasākumi ar projekta finansējumu un bez tā.

1.KAA pasākumi, kuros izmantots projekta finansējums skolēniem:

“Darba un uzņēmējdarbības iespējas Liepājā”

Ekskursija uz Jensen Metal SIA 11.a un 11.b. klase 8.10.2019.

Karjera

Foto: Dina Kundziņa

Ekskursija uz LIAA Liepājas biznesa inkubatoru

Karjera

Foto: Dina Kundziņa

Ēnu diena - KAAP “Ekskursija uz Liepājas Tramvaja depo 1.e, 2.e., 3.e., 4.e klase 12.02.2020.

Karjera
karjera

Foto: Vija Ansonska

KAAP “Izglītības izstāde Skola 2020” apmeklējums 11.a., 11.b., 12., 9.a., 9.b. klase 28.02.2020.

Karjera
Karjera
karjera

Foto Dina Kundziņa

2. KAA pasākumi, kuros nav izmantots projekta finansējums skolēniem:

  • KAAP “Profesiju karuselis” 1.e, 2.e., 1.k klase 15.10.2019.;
  • klašu audzinātāju iniciatīvas karjeras izglītības aktivitātēs “Oktobris- karjeras mēnesis”;
  • karjeras izglītības nodarbības 6.e, 7.e, 8.e, 8.k, 8.d, 9.e, 9.k, 9.a, 9.b, 11.a, 11.b. klasē- kopā 12 nodarbības;
  • ēnu dienā iesaistījās 538 skolēni, t.i., 66,50% no visiem ZMGnv skolēniem;
  • sniegtas individuālās konsultācijas 3 skolēniem- kopā 7 konsultācijas.

2. Tālākizglītības kursos iegūts sertifikāts, kas atļauj sniegt individuālās konsultācijas no 9.11.2019.

3. Attālinātās mācīšanās laikā 9.klašu skolēni un vidusskolēni regulāri tika informēti par tālākizglītības iespējām un mācību iestāžu piedāvājumiem, sniegtas individuālās konsultācijas vienam skolēnam.

Ļoti pozitīvi vērtējams klašu audzinātāju ieguldījums motivējot skolēnus doties ēnot. Novērojama tendence, ja skolēns regulāri iesaistījies Ēnu dienā jau sākumskolā, jo vieglāk viņu motivēt izmantot Ēnu dienu pamatskolas un vidusskolas posmā. Bez audzinātāju ieinteresētības ēnotāju skaits būtu krietni mazāks. Vairāki jaunāko klašu audzinātāji organizēja šo dienu tā, lai visa klase kopā apmeklētu kādu darbavietu, izmantojot arī karjeras projekta finansējumu. Izvērtējumos skolēni atzīst, ka iegūtā pieredze ir bijusi noderīga, lai apstiprinātu savas domas par profesiju, vai pārliecinātos, ka tā nav īstā.

Karjeras izglītības darbs tika realizēts arī klašu stundās un integrēti mācību procesā, neizmantojot projekta finansējumu, kas apliecina pedagogu profesionalitāti, iniciatīvu, radošumu.

Nākošajā mācību gadā projekts noslēgsies, finansējums būs tikai 7.-12.klašu skolēniem, tomēr ceram nepazaudēt pozitīvās iestrādnes karjeras izglītībā posmā 1.-6.klasē.

Valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis ar 12.03.2020. ienesa izmaiņas ne tikai skolas mācību procesa organizēšanā un norisē, bet arī karjeras izglītības darbā. Attālinātā mācīšanās neļāva realizēt daļu no plānotajiem karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumiem, toties attīstīja un nostiprināja skolēniem tādas karjeras pašvadības prasmes kā plānošana, pašorganizācija, atbildība.

 

Dina Kundziņa

pedagogs karjeras konsultants