Projekta aktualitāte
1

Ieguldijums Tava nakotne

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 18. februārī Nīcas vsk. notika pašizpētes nodarbības 7. un 8. klases skolēniem ar lektori, uzņēmēju Jolantu Priedi. Nodarbības ietvaros notika kouča spēle, kuras mērķis bija pilnveidot skolēnu karjeras vadības prasmes, pielietojot koučinga metodes.
Skolēni, izmantojot koučinga spēli, stāstīja par savu nākotni un nodarbošanos. Skolēni darbojās, strādājot pa grupām un izmantoja projektīvās kārtis, ar kuru palīdzību grupu dalībnieki veidoja profesionālās dzīves stāstu. Viens no skolniekiem veidoja stāstu no attēliem, bet  pārējie grupas dalībnieki stāstīja šo stāstu, tajā akcentējot prasmes, spējas, profesijas. Stāsta veidotājs to pierakstīja, pēc tam stāsts tika papildināts ar vārdiem, no kuriem bija radoši jāizdomā prasmes un papildinoši jautājumi stāsta noslēguma veidošanai. Noslēgumā stāsta veidotājs varēja izstāstīt savu versiju par prasmēm un nākotnes profesijām, kopīgi tika veidots stāsta nosaukums.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva