Kalēti

Jau piekto gadu Dienvidkurzemes novada bibliotēkas Kalētu pagasta filiālbibliotēka sadarbībā ar Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolu iesaistās Starptautiskajā skolu bibliotēku projektā "Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa", kurā piedalās Lietuvas un Latvijas skolas. Projekts aicina biežāk ielūkoties lietuviešu rakstnieku grāmatās, interesēties par kaimiņu vēsturi un kultūru.

Projektu, kurš uzsākts Lietuvā 2017. gadā, iniciēja Jonavas rajona Žeimju skolas - daudzfunkciju centra bibliotekāri. Sākot ar 2018. gadu, projekts tiek organizēts kopā ar Vītauta Dižā Universitātes Letonikas centru (Kauņa). Tā  mērķis – stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, aicinot iepazīt radniecīgu tautu – lietuviešu un latviešu – valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, kā arī aicinot nodibināt un paturēt Lietuvas un Latvijas skolu savstarpējos sakarus.

"Baltu literatūras nedēļa” notiek laikā, kad Lietuvā un Latvijā tiek svinēta Baltu vienības diena, kā arī rudens saulgrieži un Eiropas valodu diena, kas sniedz lielisku iespēju komunicēt mums visiem labi pazīstamā draudzības valodā. Projekta laikā bērni un jaunieši skatījās lietuviešu animācijas filmas, redzēto atainoja krāsainos zīmējumos, minēja krustvārdu mīklas, aplūkoja bibliotēkā izstādīto lietuviešu rakstnieku grāmatu izstādi un lasīja to grāmatas.

Kalēti
Kalēti
Kalēti
Kalēti

Projekta organizatori: 
Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs un Vītauta Dižā universitāte

Projekta partneri:  
Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā, Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona pašvaldība