Iedzīvotāju ievērībai Kapu svētki
Svētki

Aicinām iepazīties ar 2024. gada kapusvētku norises laikiem un vietām Dienvidkurzemes novadā. Iespēju robežās aicinām iedzīvotājus sakopt savu piederīgo kapavietas un cienīgi pieminēt aizgājušos.

GROBIŅAS PILSĒTA

28. jūlijā plkst.13.00 Iļģu kapos.

GROBIŅAS PAGASTS

25. augustā:

 • Plkst. 13.00 Dubeņu kapos,
 • Plkst. 14.00 Limbiķu kapos,
 • Plkst. 15.00 Rolavas kapos,
 • Plkst. 16.00 Ķīšu kapos.

GAVIEZES PAGASTS

21. jūlijā:

 • Plkst. 11.00 Krīzbergas kapos,
 • Plkst. 12.00 Vārtājas kapos,
 • Plkst. 13.00 Čakšu kapos,
 • Plkst. 14.00 Jāņkalna kapos,
 • Plkst. 15.00 Ruģu kapos.

MEDZES PAGASTS

28. jūlijā:

 • Plkst. 11.00 Šķēdes kapos,
 • Plkst. 12.00 Tosmares kapos,
 • Plkst. 13.00 Medzes kapos,
 • Plkst. 14.00 Mātru kapos,
 • Plkst. 15.00 Kapsēdes kapos.

Kalpos Mātru metodistu draudzes mācītājs Jānis Grunte.

4. augustā:

 • Plkst. 11.00 Antuļu kapos,
 • Plkst. 12.30 Eniķu kapos,
 • Plkst. 14.00 Kvicu kapos,
 • Plkst. 15.30 Dorupes kapos.

Kalpos Tāšu Metodistu draudze.

Stirnu kapos apmeklētāju trūkuma dēļ šogad kapusvētki nenotiks.

AIZPUTES PILSĒTA

11. augustā plkst. 13.00 Misiņkalna kapos.

AIZPUTES PAGASTS

11. augustā:

 • Plkst. 14.30 Skrūskopu kapos,
 • Plkst. Plkst. 15.00 Sīmaņkalnu kapos,
 • Plkst. 15.30 Budras kapos.

CĪRAVAS PAGASTS

11. augustā:

 • Plkst. 12.00 Krustkalnu kapos,
 • Plkst. 13.00 Cīravas kapos.

KAZDANGAS PAGASTS

28. jūlijā:

 • Plkst. 13.00 Pūceskalna kapos,
 • Plkst. 14.30 Pūņu-Ozolu kapos.

Kalpos mācītājs Varis Bitenieks.

17. augustā:

 • Plkst. 12.00 Cildu kapos,
 • Plkst. 13.00 Priežkalnu kapos,
 • Plkst. 14.00 Mazboju kapos.

Kalpos mācītājs Andris Vasiļevskis.

LAŽAS PAGASTS

17. augustā:

 • Plkst. 11.00 Ģībortu kapos – pasākumu vadīs kultūras darbiniece Daiga Freimane,
 • Plkst. 11.00 Sarkanvalku kapos – kalpos mācītājs Erlands Lazdāns,
 • Plkst. 12.00 Pilskalnu kapos – pasākumu vadīs kultūras darbiniece Daiga Freimane,
 • Plkst. 12.00 Gobzemju kapos – kalpos mācītājs Erlands Lazdāns,
 • Plkst. 13.00 Vārsberģu kapos – pasākumu vadīs kultūras darbiniece Daiga Freimane.

25. augustā plkst. 15.00 Padures kapos – kalpos mācītājs Andris Vasiļevskis.

PRIEKULES PILSĒTA

4. augustā:

 • Plkst. 15.00 Mālkalna kapos,
 • Plkst. 16.00 Lībju kapos.

PRIEKULES PAGASTS

17. augustā:

 • Plkst. 11.00 Mazgramzdas kapos,
 • Plkst. 12.00 Judu kapos,
 • Plkst. 13.00 Stervēnu kapos,
 • Plkst. 14.00 Nodegu kapos.

VAIŅODES PAGASTS

10. augustā:

 • Plkst. 10.00 Veldas kapos,
 • Plkst. 11.00 Silnieku kapos,
 • Plkst. 12.00 Vaiņodes kapos,
 • Plkst. 13.30 Saulīšu kapos,
 • Plkst. 14.00 Krieviņu kapos,
 • Plkst. 15.00 Plepju kapos.

EMBŪTES PAGASTS

13. jūlijā:

 • Plkst. 13.00 Dēseles kapos,
 • Plkst. 14.00 Vībiņu kapos,
 • Plkst. 15.00 Krustkalna kapos.

KALVENES PAGASTS

3. augustā:

 • Plkst. 10.00 Silabirzes kapos,
 • Plkst. 11.00 Centra kapos,
 • Plkst. 12.00 Aizpores kapos,
 • Plkst. 13.00 Pērbones kapos.

7. septembrī:

 • Plkst. 11.00 Vecdrogas kapos,
 • Plkst. 12.00 Pupu kapos,
 • Plkst. 13.00 Ķīburu kapos.

BUNKAS PAGASTS

21. jūlijā plkst. 12.00 Vārtājas kapos.

27. jūlijā:

 • Plkst. 11.00 Bunkas Vecajos kapos,
 • Plkst. 11.30 Bunkas Jaunajos kapos,
 • Plkst. 12.00 Usaiķu kapos,
 • Plkst. 13.00 Krotes kapos,
 • Plkst. 14.00 Pētera kapos.

DURBES PAGASTS

11. augustā plkst. 13.00 Priediena kapos.

17. augustā plkst. 15.00 Sausālauka kapos.

TADAIĶU PAGASTS

17. augustā:

 • Plkst. 11.30 Kreiju kapos,
 • Plkst. 13.00 Švāģeru kapos,
 • Plkst. 14.00 Plūču kapos,
 • Plkst. 16.00 Meža kapos,
 • Plkst. 17.00 Brenča kapos.

VECPILS PAGASTS

14. jūlijā:

 • Plkst. 12.00 Lekšu kapos,
 • Plkst. 13.00 Stroķu kapos,
 • Plkst. 14.00 Lāču kapos,
 • Plkst. 14.45 Ķikuru kapos.

DUNALKAS PAGASTS

28. jūlijā:

 • Plkst. 12.00 Lekšputriņu kapos,
 • Plkst. 12.45 Upesputriņu kapos,
 • Plkst. 13.30 Daidzes kapos,
 • Plkst. 14.15 Rāvas kapos,
 • Plkst. 15.00 Ābramu kapos.

GRAMZDAS PAGASTS

17. augustā:

 • Plkst. 11.00 Aizvīķu kapos,
 • Plkst. 12.00 Dāmas kapos (aicināti arī Smaižu kapos apbedīto piederīgie),
 • Plkst. 13.00 Gramzdas kapos.

Kalpos Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Raitis Šēners.

VIRGAS PAGASTS

4. augustā:

 • Plkst. 14.00 Purmsātu kapos,
 • Plkst. 15.00 Paplakas kapos,
 • Plkst. 16.00 Virgas kapos.

Kalpos Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas superintendants Edgars Šneiders un mācītājs Jānis Grunte.

BĀRTAS PAGASTS

7. jūlijā:

 • Plkst. 14.00 Liepu kapos,
 • Plkst. 15.30 Plostnieku kapos,
 • Plkst. 16.30 Ķīburu kapos.

13. jūlijā plkst. 12.30 Zveju kapos.

Kalpos mācītājs Pēteris Kalks.

KALĒTU PAGASTS

13. jūlijā plkst. 11.00 Kalētu kapos.

Kalpos mācītājs Pēteris Kalks.

VĒRGALES PAGASTS

14. jūlijā:

 • Plkst. 11.00 Vērgales kapos,
 • Plkst. 14.00 Saraiķu kapos,
 • Plkst. 15.00 Annas kapos.

10. augustā plkst. 15.00 Ziemupes kapos.

PĀVILOSTAS PILSĒTA

3. augustā plkst. 12.00 Pāvilostas kapos.

SAKAS PAGASTS

14. jūlijā plkst. 16.00 Akmensraga kapos.

27. jūlijā plkst. 12.00 Stembres kapos.

10. augustā:

 • Plkst. 13.00 Ulmales kapos,
 • Plkst. 14.00 Labraga kapos.

NĪCAS PAGASTS

30. jūnijā plkst. 14.00 Ceriņu kapos.

7. jūlijā plkst. 14.00 Krūmu kapos.

14. jūlijā:

 • Plkst. 12.00 Reiņu kapos,
 • Plkst. 14.00 Sīmaņu kapos.

28. jūlijā:

 • Plkst. 12.00 Pērļu kapos,
 • Plkst. 15.00 Dzimtenes kapos.

11. augustā plkst. 12.00 Silenieku kapos.

OTAŅĶU PAGASTS

30. jūnijā plkst. 12.00 Zvaņu kapos.

21. jūlijā plkst.12.00 Zveju kapos.

3. augustā:

 • Plkst. 12.00 Dorupes kapos,
 • Plkst. 13.00 Šmēdnieku (Dzērvēnu) kapos,
 • Plkst. 14.00 Baidzeles kapos.

25. augustā plkst. 12.00 Pucu kapos.

RUCAVAS PAGASTS

30. jūnijā:

 • Plkst. 14.00 Mikņu kapos,
 • Plkst. 15.30 Pešu kapos.

7. jūlijā plkst. 16.00 Brušvitu kapos.

21. jūlijā:

 • Plkst. 14.00 Ģigu kapos,
 • Plkst. 16.00 Apšūtes kapos.

28. jūlijā:

 • Plkst. 14.00 Nidas kapos,
 • Plkst. 16.00 Vidussila kapos.

4. augustā:

 • Plkst. 11.00 Rucavas Centra kapos,
 • Plkst. 16.00 Sviļu-Pemperu kapos.

18. augustā:

 • Plkst. 14.00 Kalna-Miemju kapos,
 • Plkst. 16.00 Embrekšu kapos.

DUNIKAS PAGASTS

6. jūlijā plkst. 13.00 Sudargu kapos.

14. jūlijā plkst. 16.00 Palapju kapos.

4. augustā plkst. 14.00 Kalvaitu kapos.

25. augustā plkst. 16.00 Liepienu kapos.

Norises laikos ir iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām aktuālo informāciju par kapusvētku norises vietām un laikiem skatīt arī pilsētu un pagastu apvienību pārvaldēs un kapsētu informācijas stendos.