Projekta aktualitāte
Ieguldijums Tava nakotne

Projekts: Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta Nr.: Nr. 8.3.5.0/16/I/001

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

KARJERAS IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS “ES – SAVAS KARJERAS VEIDOTĀJS’’

Karjeras lēmuma pieņemšana. Pašnovērtējuma veikšana

 

20.,21. un 22.martā Grobiņas sākumskolā 4.un 5.klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es - savas karjeras veidotājs”. Divu pieredzējušu karjeras veidošanas speciālistu – Jolantas Priedes un Mārtiņa Geidas - vadībā skolēni guva ieskatu un mācījās, kā veidot savu karjeras stāstu, kā mācēt saskatīt iespējas, kā izvirzīt mērķi, uzzināja, cik daudz un dažāda ir profesiju pasaule. Skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Šāda veida nodarbības mācību gada laikā tiek piedāvātas visiem 4.- 6.klašu skolēniem.

1
2

Inga Mikuļska,

pedagogs karjeras konsultants Grobiņas sākumskolā