Projekta aktualitāte

Ieguldijums Tava nakotne

Projekta ietvaros, Nīcas vsk. 10. klases jauniešiem, sadarbībā ar karjeras konsultanti V. Jurjevu un vēstures un soc. zinību skolotāju I. Pelnēnu notika tiešsaistes stunda - karjeras izglītības integrēšana vēsturē un sociālās zinātnēs: „Priekšstats par laiku kā vērtību viduslaikos un mūsdienu sabiedrībā". Laika plānošana un tā nozīme karjeras plāna veidošanā, lēmumu pieņemšanā.

Iesākumā priekšmeta skolotāja aktualizēja tematu par laika izpratni viduslaikos, akcentējot, ka viduslaiku sabiedrībā priekšstats par laiku bija specifisks - laika ritējums un cilvēku priekšstats par savas dzīves mērķi bija unikāls un atšķirīgs.

Savukārt, karjeras konsultante, izmantojot prezentāciju, iepazīstināja skolēnus ar 3 dažādām laika plānošanas metodēm, kuras pielietot arī ikdienā. Diskutēja par laiku mūsdienās, laika plānošanu, tā veidiem un nozīmi karjeras plāna veidošanā, lēmumu pieņemšanā. Jaunieši tika aicināti domāt par to, kas ir kopīgs jēdzieniem vēsture un karjera? Vai un kā tie savā starpā ir saistīti?

Tiešsaistes stundā bija iespēja uzzināt arī to, kā skolotāja I. Pelnēna pieņēma savu karjeras lēmumu kļūstot par vēstures skolotāju, taču nobeigumā jauniešiem tika dots uzdevums - veikt sava laika (mērķu, uzdevumu) plānošanu turpmākiem 2 gadiem!

Prieks, ka jaunieši šo stundu novērtēja kā ļoti pozitīvu un lietderīgu! LIELS PALDIES skolotājai Ivitai Pelnēnai par atsaucību un sadarbību!!!

 

Karjeras konsultante

Vija Jurjeva

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”