Projekta aktualitāte
Ieguldijums Tava nakotne

Ieguldijums Tava nakotne

Karjeras nedēļas pasākumos no 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Latvijas skolās notika dažādi ar karjeras izvēli un nākotnes profesijām saistīti pasākumi.
Vienā no karjeras pasākumiem "Es būšu..."piedalījās arī jaunāko klašu Nīcas, Rudes, Sikšņu un Rucavas skolas skolēni, izsapņojot un zīmējot savu nākotnes profesiju. Paldies klašu audzinātājām par iesaistīšanos un sadarbību!

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva