Projekta aktualitāte
1

 

Ieguldijums Tava nakotne

Rucavas un Sikšņu pamatskolas 1. - 4. klases skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās
uz Liepāju, Liepājas Amatnieku namu. Skolēni iepazina amatnieku profesiju, profesijai nepieciešamās prasmes un ikdienu. Amatnieku darbnīcās skolēni guva zināšanas par dažādu amatnieku darba specifiku un iejutās amatnieka lomā, arī praktiski darbojoties 4 dažādās darbnīcās:
1. Dzintara apstrāde.
2. Klūdziņu pīšana.
3. Sveču liešana.
4. Šūšana.
Nobeiguma daļā skolēniem bija iespēja uzdot amatniekiem sev interesējošus jautājumus.Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva