Projekta aktualitāte
1

Ieguldijums Tava nakotne

21. martā Rucavas un Sikšņu pamatskolas 5. – 6. klases skolēni apmeklēja Liepājas Jauniešu mājukurā skolēni iepazinās ar improvizācijas teātra speciālista dzīves un karjeras stāstu.  Tika veidota izpratne par publiskās uzstāšanās nozīmi un nepieciešamību sevis kā profesionāļa prezentēšanai, gatavojoties darba intervijai. Izmantojot improvizācijas metodes, skolēniem bija iespēja novērtēt sev piemītošās, publiskās uzstāšanās prasmes. Tādā veidā skolēni apzināja savas stiprās un vājās puses, un pēc tam, tās pilnveidoja darba intervijas simulācijās, iejūtoties dažādās lomās un izspēlējot dažādas dzīves situācijas. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva