Veselība Veselības aprūpe
Veselība
Pie Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes ēkas Otaņķos, kur iekārtots arī feldšerpunkts, pagājušā gada jūlijā uzstādīts lifts-pacēlājs ar celtspēju 225 kg, kas nodrošina iedzīvotājiem ērtu pieejamību dažādiem pakalpojumiem.

Dienvidkurzemes novada Veselības aprūpes centra galvenais uzdevums ir rūpēties, lai iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai būtu pieejami svarīgākie veselības aprūpes pakalpojumi.

No remontiem līdz telemedicīnai

Pagājušajā gadā izvirzītie mērķi 2023. gadam ir izpildīti, savukārt daļai izpilde turpināsies vēl šogad. Pērn daudz ir paveikts Dienvidkurzemes novada Veselības aprūpes centra struktūrvienību telpu vides pieejamības un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai.

Pateicoties pašvaldības atbalstam, Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centrā darbu uzsāka fizikālās medicīnas kabinets. Centrā notikuši telpu remonti un logu nomaiņa, iegādātas vairākas jaunas medicīniskās iekārtas. No biedrības “ŠVEICE–LATVIJA” saņemts dāvinājums 5 tūkstošu eiro vērtībā, to izmantosim higiēnas preču iegādei Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām.

Vides pieejamības remontdarbi nodrošināti Kalvenes pagasta feldšeru-vecmāšu punktā un Medzes Veselības centrā. Pie Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes ēkas Otaņķos, kur iekārtots arī feldšerpunkts, ir uzstādīts lifts-pacēlājs, kas ir piemērots gan māmiņām ar bērnu ratiņiem, gan pacientiem ratiņkrēslā un citiem, kam iepriekš pa kāpnēm bija sarežģīti nokļūt ēkā.

Iegādātas vairākas jaunas medicīniskās iekārtas Nīcas lauku ambulancei, jauni elektrokardiogrāfi Gaviezes feldšerpunktam un Otaņķu feldšerpunktam, jaunas ausu skalošanas iekārtas Gramzdas feldšerpunktam un Virgas Veselības aprūpes centram. Vairāki feldšerpunkti un ambulances aprīkoti ar jaunām kušetēm.

Par prioritāti esam izvirzījuši primāro veselības aprūpi maksimāli pietuvināt pacienta dzīvesvietai. To var nodrošināt informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju izmantošana medicīniskās informācijas apmaiņai. Tāpēc esam nolēmuši attīstīt telemedicīnas pakalpojumu, kas nodrošinās veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanu tiem pacientiem, kas atrodas attālās novada vietās. 2023. gadā ir apstiprināta 1. kārta šim nozīmīgajam projektam.

Ierodas izbraukuma speciālisti

Visa pērnā gada garumā novada iedzīvotājiem bija nodrošināti mobilie veselības aprūpes pakalpojumi, tādējādi paplašinot pieejamo speciālistu loku.

“Mobilais veselības aprūpes centrs” sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstiem dodas izbraukumos pa visu Latviju pie ģimenēm ar bērniem, nodrošinot pieejamākus bezmaksas medicīniskos pakalpojumus bērniem tuvāk dzīvesvietai.

Tā Aizputes, Grobiņas, Mežupes pamatskolas skolēniem, Nīcas un Vaiņodes iedzīvotājiem bija iespēja saņemt okulista, neirologa, mikrologopēda un alergologa konsultācijas. Novada izglītības iestādes apmeklēja mobilās zobu higiēnista speciālistu brigādes. Mobilās mamogrāfijas pakalpojumus varēja saņemt Aizputē, Priekulē, Nīcā, Rucavā, Vērgalē un Vaiņodē. Donoru dienas notika Aizputē, Cīravā, Durbē, Grobiņā, Priekulē, Rucavā, Nīcā.

Lepojamies ar saviem darbiniekiem

Dienvidkurzemes novada Veselības aprūpes centrs lepojas ar saviem darbiniekiem, kuri pērn saņēma apbalvojumus. Novadā strādājošie mediķi ir liels dārgums, un viņi visi ir pelnījuši vissirsnīgāko paldies par to lielo darbu, ko viņi ikdienā veic, lai mūsu iedzīvotāji būtu aprūpēti.

Novada Veselības aprūpes centra Ārstu palīgu nodaļas vadītāja Agrita Driviņa pērn saņēma “Gada balvu medicīnā 2022” par godprātīgu un pašaizliedzīgu ieguldījumu veselības aprūpē. A. Driviņa strādā par feldšeri Gramzdas un Aizvīķu feldšeru punktā, bet brauc mājas vizītēs arī pie Bārtas un Kalētu pagasta iedzīvotājiem.

Dunikas ambulances feldšere Gundega Zeme apbalvota ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības un sociālajā aprūpē 40 gadu garumā, aprūpējot Dunikas, Rucavas, Bārtas un citu pagastu iedzīvotājus.

Ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu pacientu veselības un sociālajā aprūpē 37 gadu garumā apbalvota Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centra medicīnas māsa Līga Laiveniece.

Veselības aprūpes centra izvirzītie mērķi 2024. gadam

Iesākot jauno gadu, arī veselības aprūpes jomā ir daudz ieceru un vajadzību, kas šogad jāīsteno. Turpināsim ieviest un attīstīt telemedicīnas pakalpojumu, kas nodrošinās veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanu tiem pacientiem, kas atrodas attālās novada vietās. Strādājam jau pie 2. projekta kārtas. Pakalpojumu nodrošinās Dunikas ambulance, Gramzdas feldšerpunkts un Kazdangas ambulance.

Šī gada pirmajā pusē sadarbībā ar Durbes pagasta pārvaldi izveidosim Dunalkas feldšerpunktu, kas savu darbību uzsāks, kad būsim piesaistījuši ārsta palīgu feldšeri. Feldšerpunkta darbības nodrošināšanai nepieciešami aptuveni 8000 eiro.

Lielākie 2024. gada budžeta izdevumi būs, kad veiksim avārijas kāpņu izbūvi, palātu, koplietošanas telpu remontdarbus un ēkas inventarizācijas lietas izstrādi Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centram. Ir jāveic tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātei Dunikas ambulances ēkai, kā arī pamatu hidroizolācijai un stiprināšanai Nīcas ambulances ēkai. Paredzēts arī uzgaidāmās telpas remonts.

Plānots pārņemt nekustamos īpašumus Veselības aprūpes centra valdījumā – Pāvilostas ambulanci un Grobiņas doktorātu.

Joprojām strādājam pie domas par jaunu aptiekas punktu izveidi, plašākām analīžu nodošanas iespējām un medicīniskām manipulācijām pacienta dzīvesvietā. Turpināsim veselību veicinošus pasākumus sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, Slimību profilakses un kontroles centru, biedrībām.

Organizēsim metodiskās dienas Dienvidkurzemes novada teritorijā praktizējošiem ģimenes ārstiem, ārstiem speciālistiem, pašvaldības medicīnas darbiniekiem, tādējādi stiprinot medicīnas personāla cilvēkresursus.

Paldies ikvienam mūsu novada mediķim, kas izvēlējies pildīt šo īpašo misiju, ieguldot savas zināšanas un sirdi, lai citi kļūtu veseli!

 

Informāciju sagatavojusi

Vija Jablonska,

Veselības aprūpes centra vadītāja