MOBILĀ MAMOGRĀFIJA

* 12. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 17.00 – Aizputē, Atmodas ielā 17,

* 13. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 16.00 – Aizputē, Atmodas ielā 17.

Pieraksts pa tālruni +371 27866655.

* 26. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.00 – Dunikā pie ambulances. Pieraksts pa tālruni +371 29902229.

Ar NVD uzaicinājuma vēstuli pakalpojums bez maksas, ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram ir līgums ar NVD, nosūtījumu 3,00 EUR. Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

 

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

(rentgens plaušām, locītavām u.c.)

26. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.00 – Dunikā pie ambulances. Pieraksts pa tālruni +371 29902229.

Maksas pakalpojums – 18 EUR viena projekcija. Nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums. Līdzi ņemt personas apliecinošu dokumentu.

 

DONORU DIENAS

 * 18. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 11.00 Durbes pilsētas kultūras namā (Skolas iela 5),

* 19. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 12.00 Grobiņas Sporta centrā (M. Namiķa iela 2b).

Pieraksts pa tālruni +371 26557743.

Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu, bankas konta numuru un donora apliecību (ja ir izsniegta).

 

ĀRSTI SPECIĀLISTI

* 19. aprīlī no plkst. 10.00 bērnu okulists, neirologs Grobiņā (Celtnieku ielā 36), pierakstīties pa tālr. +371 29415662, e-pasts inata.stale@veseliba.dkn.lv,

* 20. aprīlī no plkst. 9.00 bērnu okulists, neirologs Mežupes pamatskolā, pierakstu koordinē Mežupes pamatskolas medicīnas māsa, tālr. +371 26114434,

* 29. aprīlī no plkst. 9.00 bērnu mikrologopēds un okulists Nīcā (Skolas ielā 5),  pierakstīties pa tālr. +371 29415662, e-pasts inata.stale@veseliba.dkn.lv.

Pakalpojumi ir bezmaksas, līdzi ņemt bērna personu apliecinošu dokumentu.