“Dzīvnieku aizsardzības likuma” grozījumi paredz, ka no šī gada 1. jūlija obligāti jāčipē kaķi.

Čips ir aptuveni rīsa lieluma nekaitīga mikroshēmu kapsula, ko ievada dzīvniekam zem ādas. Mikroshēmas ir digitālā koda nesēji, kas nodrošina dzīvnieka identifikāciju ar unikālu 15 ciparu kodu.

Tāpat kā suņiem, arī kaķiem mikročipēšana un reģistrācija Lauksaimniecības datu centrā būs veterinārārsta pakalpojums, un visi kaķi, kuriem veterinārārsts ievadīs čipu, 72 stundu laikā tiks reģistrēti datu centrā. Ja dzīvnieks būs pazudis vai nozagts, to atrodot, pēc mikročipa numura varēs identificēt kaķa saimnieku un dzīvnieku ātrāk atgriezt mājās. Klīnikā vai patversmē nolasot dzīvnieka mikročipa numuru, automātiski parādās dzīvnieka īpašnieka personas dati, adrese un tālruņa numurs.

Plānots, ka jau tuvākajā laikā Latvijā dzīvnieku ķērāju ekipējumā būs mikročipu lasītāji, lai, notverot kaķi vai suni, nekavējoties varētu noskaidrot tā saimnieku un dzīvnieks nenonāktu patversmē.

Līdz šim kaķu mikročipēšana bija īpašnieku brīva izvēle. Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina kaķu īpašniekus savlaicīgi tos kaķus, kuri tiek laisti laukā, iezīmēt ar mikroshēmu un sterilizēt. Kaķis, kas nav sterilizēts un uzturas pilsētā vai laukos apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā, ir uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku.

Kā vēsta Latvijas Veterinārārstu biedrība, līdz 2024. gada 17. martam Latvijā ir reģistrēti 23 739 kaķi.

Šobrīd arī visiem suņiem ir jābūt čipētiem un reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā. Nečipētam un/vai nereģistrētam sunim veiktā trakumsērgas vakcīna nav likumiski spēkā esoša.

Dzīvnieku aizsardzības biedrībai “Liberta” ir līgumattiecībās ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, un sadarbībā ar Pašvaldības policiju tā veic klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī novada administratīvajā teritorijā apdzīvotās vietās ieklīdušu citu dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu dzīvnieku patversmē. Kā atzina dzīvnieku aizsardzības biedrības “Liberta” vadītāja Ildze Saulīte, diemžēl joprojām novadā ir ļoti daudz nepieskatītu, klaiņojošu un nečipētu, nereģistrētu suņu, kuri var apdraudēt sevi un apkārtējos iedzīvotājus. Viņa arī atgādina, ka 1. jūlijā stājas spēkā likuma grozījumi, kas paredz, ka suņus, kas dzimuši pēc 2023. gada 31. augusta, būs aizliegts turēt piesietus ķēdē. Ņemot vērā šos grozījumus, iedzīvotāji aicināti laikus nodrošināt suņu turēšanas apstākļus, iekārtojot dzīvniekam iežogotu pagalmu vai nojumei līdzīgu novietni.

Par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī esošu dzīvnieku nekavējoties jāpaziņo attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldniekam. Kontaktus meklēt šeit: https://www.dkn.lv/lv/saraksts/parvaldes.

Gadījumos, ja dzīvnieki devušies brīvsolī, zvanīt: