VPG

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (39. panta 12 daļu) un ar pašvaldību noslēgtā iepirkuma līguma 3.3. punktu - ja pakalpojuma sniegšanas izmaksas ir pieaugušas ārējo faktoru ietekmē, tad ir grozāma Līgumā noteiktā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašvaldība ir izvērtējusi faktisko pakalpojumu izmaksu pieaugumu un apstiprinājusi, ka no šā gada 1. Jūlija maksa par atkritumu apsaimniekošanu būs 19,75 EUR/m3 bez PVN, kopā ar PVN 21% - 23,90 EUR/m3 (iepriekš 23,23 EUR/m3).


Viena konteinera apkalpošanas izmaksas būs šādas:

 

Nešķirotie sadzīves atkritumi

Konteinera
tilpums
(m3)

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu
līdz 30.06.2023.

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu
no 01.07.2023.

EUR 23,23 (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu

EUR 23,90 (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu

1,1

25,56

26,29

0,66

15,33

15,78

0,24

5,58

5,74

0,12

2,79

2,87

Maiss 0,1

2,59

2,67

Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” vērš uzmanību, ka efektīvākais veids kā mazināt izmaksas arī tarifiem kāpjot, ir apdomīga iepirkšanās un atkritumu šķirošana, un atgādina, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošanu nodrošinām bez maksas. Lai saņemtu visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas piedāvājumu vai konkrētus ieteikumus, pilnsabiedrība aicina sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@vpgrupa.lv vai zvanot pa tālruni: +371 63457777.
 

Informāciju sagatavoja:
PS “Vides pakalpojumi Liepājai”