Projekta aktualitāte
Ieguldijums Tava nakotne

Skolēni sociālo zinību vai klases stundās iepazīst, uzzina par profesijām, kas sastopamas skolā, ģimenē, noskaidro, profesijas, kas ražo, kas sniedz pakalpojumu, informē Grobiņa sākumskolas karjeras konsultante Inga Mikuļska.

10.,11. un 12. oktobrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros ar skolēniem strādās diplomēta karjeras konsultante, Rīgas Tehniskās Universitātes lektore Jolanta Priede.

Kapsēdes pamatskolas 4., 5. klašu skolēni un Grobiņas sākumskolas 5. klašu skolēni koučinga nodarbībās iepazīs un attīstīs savas karjeras vadības prasmes, savukārt Grobiņas sākumskolas 6. klašu skolēni uzsāks savu profesijas izvēles ceļu. Grobiņas ģimnāzijas 9. klašu skolēni un Kapsēdes 8. ,9. klašu skolēni piedalīsies nodarbībā “Kā izvēlēties savu sapņu profesiju?”, bet 12. klašu jaunieši noskaidros, kādas pieprasītākās spējas un prasmes ir darba tirgū mūsdienās un nākotnē.

11. oktobrī plkst. 18.00 Grobiņas ģimnāzijas aktu zālē Jolanta Priede piedalīsies sarunā “Kā līdzdarboties sava bērna karjeras veidošanā?” ar vecākiem un pedagogiem.