Koordionēšana Ukrainai

Glābjoties no kara šausmām Ukrainā, arī Latvijā, toskait pie mums Dienvidkurzemes novadā, ik dienas ierodas cilvēki, kas meklē patvērumu. Sniegsim palīdzību, darbojoties vienoti!

Lai palīdzētu bēgļiem no Ukrainas, Dienvidkurzemes novada pašvaldībā ir izstrādāts koordinācijas plāns, kā mums katram rīkoties, lai kopā spētu pilnvērtīgāk sniegt humānu, sociālu, juridisku un citu palīdzību Ukrainas valstspiederīgajiem.

  • Ja pie jums ieradušies vai gaidāt ierodamies bēgļus, lūgums informēt pašvaldības koordinatoru, zvanot pa tālruni 22445072 (visu diennakti) vai rakstot uz e-pastu: ukraina@dkn.lv

Koordinators organizēs tālāko procesu, lai nodrošinātu atbraukušajiem cilvēkiem visa veida palīdzību.

  • Ja vēlaties palīdzēt bēgļiem ar savu ziedojumu, sazinieties ar Dienvidkurzemes novada kristīgo labdarības biedrību “Tabitas sirds” – tālrunis 26142827, Facebook @tabitassirds

Bankas konts ziedojumiem:

Kristīgā labdarības organizācija “Tabitas sirds”,

LV95HABA0551042819151 (ar norādi: Palīdzība Ukrainai).

Biedrības pārstāvji par šo naudu sakomplektēs pirmās palīdzības pārtikas pakas, kā arī citu nepieciešamo, vadoties no konkrētajām vajadzībām. Ziedojumos gaidītas higiēnas preces (mazgājamie līdzekļi un citas), kā arī rotaļlietas, zīmēšanas bloki, krāsainie zīmuļi un citas mantas bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumā.

  • Ja vēlaties kļūt par brīvprātīgo palīgu bēgļu uzņemšanā, piedāvāt izmitināšanu savā dzīvesvietā vai sniegt citu palīdzību, lūgums aizpildīt anketu vietnē: www.ukraine-latvia.com

 

#StandWithUkraine