Aizputes nami
siltums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZPUTES NAMI", vienotais reģistrācijas numurs LV42103002652, juridiskā adrese: Atmodas ielā 31, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, 

INFORMĒ

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2024. gada 25. janvārī Regulatora padomes sēdē izskatīja  

Vienoto Aizputes pilsētas, Aizputes pagasta (Kūdras ciema ) Kazdangas  pagasta un Cīravas pagasta  

SIA  “AIZPUTES NAMI” iesniegto siltumenerģijas apgādes tarifa projektu. Tarifs ir aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “AIZPUTES NAMI” siltuma saimniecības pakalpojumu izmaksas – nolēma:

  • no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim  apstiprināt SIA “AIZPUTES NAMI” siltumenerģijas gala tarifu  94.23 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  • No 2025. gada 1. marta apstiprināt SIA “AIZPUTES NAMI” siltumenerģijas gala tarifu 95.45 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Latvijas Vēstnesī skatīt šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2024/20.18