Iedzīvotāju ievērībai NĪN
NĪN

Kā ierasts, Dienvidkurzemes novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam nodokļa maksātājiem paziņo līdz attiecīgā gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu personām pēc norādītās adreses pa pastu vai pēc norādītā e-pasta, e-adreses.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojuma saņemšanai elektroniski – e-pastā.

Pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā var:

 • iesniedzot elektroniski droši parakstītu iesniegumu uz e-pastu: pasts@dkn.lv,
 • elektroniski pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv, sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”,
 • rakstot pašvaldībai adresētu iesniegumu un nosūtot uz adresi – Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430,
 • personīgi iesniedzot Dienvidkurzemes novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.

Nekustamā īpašuma  nodokļa maksātāji maksājumus var veikt:

 • jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības maksājumu pieņemšanas vietā,
 • VAS "Latvijas Pasts" nodaļās,
 • veikalu tīkla "Maxima", "Narvesen" un "Mego" kasēs visā Latvijā,
 • ieskaitīt norādītajos saņēmēja kontos:
 • SEB banka, konts LV73UNLA0050014272020,
 • SWEDBANKA, konts LV08HABA0551019686605,
 • LUMINOR Bank, konts LV15RIKO0002010309800,
 • CITADELE banka, konts LV71PARX0012466520001.

Veicot maksājumu, norādīt zemes vai ēkas personas konta numuru vai maksāšanas paziņojuma numuru.

 Elektroniski var apmaksāt www.latvija.lv (Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē) vai www.epakalpojumi.lv (Nekustamais īpašums).
 

Uzziņai

Jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, piemērotajām likmēm un pieejamiem nodokļa atvieglojumiem uzdodiet nekustamā īpašuma nodokļa administratorēm: