Zvejas laiva

Atbilstoši Zemkopības ministrijas lēmumam Nr.4.1-12e/1 “Par rūpnieciskās zvejas kuģu saraksta apstiprināšanu Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos 2023. gadam” (https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/zvejnieciba/zvejas-kugu-saraksts-baltijas-juras-un-rigas-juras-lica-piekrastes-ude?nid=2979#jump) tām piekrastes laivām, kurām Zemkopības ministrijas sarakstā nav norādīta dzinēja jauda, nav atļauts komerczvejā izmantot jebkāda veida (stacionāros vai uzkarināmus) dzinējus.

Lai veiktu izmaiņas un reģistrētu dzinēju jaudu, lūgums zvejas laivu īpašniekiem līdz 2023. gada 30. jūnijam sazināties ar VSIA “Latvijas jūras administrācija” un veikt šādas darbības:

  1. Veikt zvejas laivas tehnisko inspekciju (tiek mainīts tips no “zvejas airu laiva” uz “zvejas motorlaiva”, noteikts, vai ar konkrēto dzinēju laiva var tikt droši ekspluatēta, noteikts papildu nepieciešamais aprīkojums, ja nepieciešams, koriģēts kuģošanas rajons un cilvēku skaits laivā, tu.t.). Vislabāk laivas inspekciju veikt kopā ar ikgadējo apskati, kas katru gadu aprīlī – maijā tiek organizēta zvejas laivu koncentrācijas vietās.
  2. Pēc inspekcijas veikšanas jāvēršas Kuģu reģistrā ar iesniegumu zvejas laivas datu maiņai (iesniegums pieejams ŠEIT  “Iesniegums zvejas laivas reģistrācijai”) un jānodod iepriekš izsniegtā reģistrācijas apliecība.
  3. Jāapmaksā rēķins par zvejas laivas tehnisko inspekciju un reģistrācijas apliecības izsniegšanu (55 EUR), kuru izsniedz pēc ikgadējās inspekcijas veikšanas.
  4. Jāsaņem jaunā reģistrācijas apliecība ar aktualizētiem datiem.

VSIA “Latvijas Jūras administrācija” kontakti: