Paziņojums Vēja parka būvniecība
Vēja parks “Vērgale” būvniecība

Dienvidkurzemes novada pašvaldība 06.11.2023. ar papildinājumu 09.11.2023. ir saņēmusi SIA “Lat Eco Development”, reģ. Nr. 50203265151 iesniegumu par paredzētās darbības “Vēja parkam “Vērgale” būvniecību” akceptu.

Vēja parku “Vērgale” ir paredzēts izbūvēt Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta zemes vienībās ar kadastra numuriem 64960040035; 64960040047; 64960040050; 64960040053; 64960040057; 64960040067; 64960040076; 64960040248; 64960040262; 64960040270; 64960040275; 64960040276; 64960040278; 64960040279; 64960040280; 64960040282; 64960040313; 64960040314; 64960040315; 64960040316; 64960040317; 64960040320; 64960040321; 64960040348; 64960040351; 64960040353; 64960040365; 64960040370; 64960040377; 64960040402; 64960040448; 64960040449; 64960040450; 64960060002; 64960070003; 64960070016; 64960070028; 64960070029; 64960070032; 64960070033; 64960070037; 64960070050; 64960070187; 64960070188; 64960070231; 64960070232; 64960070233; 64960070235 pilnā zemes vienību apmērā un zemes vienību ar kadastra numuriem 64960040042; 64960040336; 64960070049; 64960070086; 64960070094; 64960070123; 64960070180 daļējā zemes vienības daļā.

Ierosinātājs: SIA “Lat Eco Development”, Reģ. Nr. 50203265151, adrese: Audēju iela 15-4, Rīga, LV-1050.

No Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 31. oktobrī saņemts atzinums Nr. 5-04/11/2023 par izstrādāto Ietekmes vidi novērtējuma ziņojumu. Ar atzinumu var iepazīties biroja mājaslapā sadaļā reģistri, ietekmes uz vidi novērtējumu projekti, ŠEIT

Ar ziņojumu var iepazīties SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” mājaslapā sadaļā aktualitātes, ŠEIT.