Apkures tarifi
Apkure

Ņemot vērā pieaugošās izmaksas kurināmam materiālam, elektroenerģijai, degvielai u.c., Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitālsabiedrībām ir apstiprināti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, kuri stāsies spēkā ar 2022. gada 1. oktobri:

  • Pāvilostas pilsētā 100,36 EUR/1MWh (bez PVN);
  • Vērgales ciemā 98,30 EUR/1MWh (bez PVN);
  • Durbes pilsētā, Lieģu ciemā un Vecpils ciemā 123,70 EUR/1MWh (bez PVN);
  • Cīravas ciemā 99,79 EUR/1MWh (bez PVN);
  • Priekules pilsētā, Bunkas ciemā, Gramzdas ciemā, Kalētu ciemā un Vaiņodes ciemā 120,48 EUR/1MWh (bez PVN);
  • Dubeņu ciemā 120,03 EUR/1MWh (bez PVN);
  • Grobiņas pilsētā, Kapsēdes ciemā, Cimdenieku ciemā, Robežnieku ciemā 97,55 EUR/1MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projekts 95,73 EUR/1MWh (bez PVN) Aizputes pilsētā ir iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai apstiprināšanai.

            Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis likumu „Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums”, kas paredz mājsaimniecības lietotājiem piemērot maksas samazinājumu par siltumapgādes pakalpojumiem, kurus sniedz, izmantojot centralizēto siltumapgādes sistēmu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

            Maksas samazinājums siltumapgādes pakalpojumu sniedzējiem tiks kompensēts no valsts budžeta līdzekļiem. Likums nosaka maksas samazinājumu 50 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 eiro par vienu megavatstundu.

            Pamatojoties uz augstāk minēto, siltumapgādes pakalpojumu sniedzēja rēķinos mājsaimniecību lietotājiem par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks piemērots maksas samazinājums.