ērce

Vakcinācija tiek nodrošināta teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (endēmiskās teritorijas)

Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir iekļauta endēmiskajā teritorijā, kurā 2023. gadā tiek nodrošināta bērnu bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu.

Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no 1 gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Pēc iepriekšējās saskaņošanas Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

2023. gadā turpināsies arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija.

Piemērs 1: Gadījumā, ja bērna deklarētā dzīves vieta ir Dienvidkurzemes novadā, bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Dienvidkurzemes novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Un, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta, kura pamatprakse atrodas Dienvidkurzemes  novadā, dodoties pie sava ģimenes ārsta, bērns var saņemt bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu (pēc iepriekšējas saskaņošanas).

Piemērs 2: Gadījumā, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta Liepājā, bet viņa deklarētā dzīves vieta ir Dienvidkurzemes  novadā, tas nozīmē, ka bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Dienvidkurzemes novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Tomēr bērna vakcināciju nevarēs veikt bērna ģimenes ārsts, kura ārsta prakse atrodas Liepājā.

Bērna vakcinācija ar valsts apmaksāto vakcīnu būs jāveic pie kāda no ģimenes ārstiem, kura pamatprakse atrodas Dienvidkurzemes novadā, iepriekš šo vizīti saskaņojot.

Plašāka informācija par ģimenes ārstu prakšu atrašanās vietām Latvijā Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Plašāka informācija SPKC mājas lapā.