Liepāja2027 EKG2027
EKG2027

28. decembrī interjera muzejā “Hoijeres kundzes viesu nams” Liepājas valstspilsētas pašvaldība parakstīja nodomu protokolu ar projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikuma programmas partneriem – Dienvidkurzemes novada un Kuldīgas novada pašvaldībām – par kopīgu sadarbību programmas īstenošanā.

“Kurzeme ir viena no latviešu senajām zemēm un, parakstot nodomu protokolu starp trīs pašvaldībām, esam apvienojuši spēkus, lai šim vēsturiskajam reģionam iezīmētu jaunu attīstības sākumu. Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts ne tikai palīdz stiprināt kaimiņu attiecības un veicināt daudz ciešāku savstarpējo sadarbību, bet arī sniegs papildu iespējas identitātes saglabāšanai un kopējo Eiropas vērtību iekļaušanai trešdaļā Latvijas. Kopā mēs stiprinām ne tikai sevi, bet ļoti nozīmīgu Latvijas daļu – Kurzemes reģionu un valsti kopumā,” parakstot nodomu protokolu, sacīja Liepājas valstpilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Tikšanās laikā projekta “Liepāja 2027” komanda kopā ar pilsētas, novadu pārstāvjiem un domju priekšsēdētājiem Gunāru Ansiņu, Aivaru Priedolu un Inesi Astaševsku atskatījās uz šī gada aktualitātēm saistībā ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula ieguvēju un apsprieda nākamā gada projekta procesa gaitu. Būtiskākais 2022. gadā bija aizstāvēt sagatavoto pieteikumu starptautiskas žūrijas priekšā, organizēt dažādus sabiedrības līdziesaistes pasākumus un izglītojošus seminārus, nodrošināt nepārtrauktu komunikāciju, pārstāvēt Liepāju kopā ar novadiem dažādās nacionāla un starptautiska līmeņa aktivitātēs un sagatavot visu nepieciešamo juridisko bāzi organizācijas “Liepāja 2027” dibināšanai 2023. gada sākumā.

Nodomu protokolā noteikts, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 galvenais mērķis ir ar stratēģiski plānotu pasākumu sēriju, kas izstrādāta konkursa Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadam pieteikumā, veicināt pilsētas un reģiona attīstību kultūras, izglītības, ekonomikas, vides labiekārtošanas, sociālajā un sabiedrības iesaistes jomā, izvirzot šādus sadarbības virsuzdevumus:

• rosināt vēlmi ikvienam iedzīvotājam līdzdarboties dzīves vides veidošanā, saglabāšanā, attīstībā, kā arī veidojot simbiozi kultūrai ar dažādām, tostarp radošajām industrijām, radīt gudru, ekoloģisku un inovācijās balstītu vidi;

• veicināt saikni ar partneriem Eiropā, gūstot pieredzi un attīstot praktisku sadarbību dažādu starptautisku projektu īstenošanā;

• attīstīt industriju, kas balstīta uz digitālajām inovācijām un spēcīgu izglītības bāzi, un veicināt prasmīgu, izglītotu un gudru cilvēku palikšanu un atgriešanos Liepājā un reģionos;

• saglabāt un attīstīt lokālo identitāti, iepazīstinot un popularizējot Liepājas un reģiona kultūras mantojumu starptautiski, tā stiprinot iedzīvotāju piederību Latvijai, Liepājai un reģionam, kā arī veicināt pilsoniski atbildīgus sabiedrības iesaistes procesus.

Realizējot Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 projekta daudzveidīgo programmu laika periodā no 2023. līdz 2028. gadam, tiks sniegts pienesums pilsētas sociālekonomiskajai izaugsmei, piesaistīta starptautiska uzmanība, veicināta tūristu plūsma, attīstīts radošo industriju sektors u. c.

Vairāk foto no tikšanās skatīt ŠEIT