Projekta aktualitāte
1

Ieguldijums Tava nakotne

Karjeras nodarbībās/darbnīcās Nīcas vidusskolēni kopā ar profesionālu vadītāju un uzņēmēju  diskutēja par to, kā neapjukt daudzajās profesijās un to, kā izvēlēties īsto un piemērotāko sev. Skolēni atraktīvā veidā noskaidroja jaunāko nākotnes profesiju iespējamību, neizzūdošās profesijas, kā arī savu spēju un talantu attīstības nozīmi mūsdienās. 
Tika diskutēts par nākotnes karjeras izvēles faktoriem, par to, vai profesiju izvēlas visam mūžam?! Tika noskaidrota atbalsta loma karjeras izvēlē, kā arī tas, kas šobrīd ir pieprasīts darba tirgū un kāda ir reālā darba tirgus situācija. 
Interesanta bija jauniešu veidotā karjeras skala, uz kuras katram bija jāatrod sava vieta no procentuālā karjeras pieņemtā lēmuma viedokļa. Skolēni strādāja gan individuāli veidojot savu karjeras vairogu, gan grupās izmantojot asociatīvās kārtis, prezentēja un pamatoja savas izdarītās izvēles un viedokļus. Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva