Projekta aktualitāte
Ieguldijums Tava nakotne

Ieguldijums Tava nakotne

Lekcijas ietvaros skolēni  iepazinās ar profesionālu savas studijas vadītāju, rakstnieci, dažādu metožu izveidotāju un pārmaiņu izaugsmes treneri. Skolēni tika mudināti apgūt metodes, kā pilnveidot karjeras vadības prasmes, lai spētu patstāvīgi pieņemt ar turpmāko dzīvi un izglītību saistītus, veiksmīgus lēmumus. Lekcijas laikā profesionāle aicināja skolēnus domāt par dažādām savas dzīves jomām, prasmi vadīt savas domas un prātu, kā arī mīlēt sevi – uzņemoties atbildību par savu rīcību, dzīvi.
Lekcijas mērķis bija, rosināt skolēnus domāt par savas dzīves atbildīgu, veiksmīgu un jēgpilnu vadīšanu, mērķu izvirzīšanu, savu stipro un vājo pušu apzināšanu, dažādu metožu pielietošanu praktiskā darbībā.
Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva