Karlskrūna
2024. gada 12. jūnijā parakstīts sadarbības līgums starp Dienvidkurzemes novada un Karlskrūnas pašvaldībām.

Pagājušajā nedēļā Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols kopā ar delegāciju devās uz Karlskrūnu Zviedrijā, lai parakstītu sadarbības līgumu.

2023. gada oktobrī pašvaldības administratīvajā centrā Grobiņā ieradās Karlskrūnas pašvaldības delegācija, lai izteiktu piedāvājumu parakstīt abu pašvaldību sadarbības līgumu. Jau vēsturiski Karlskrūnas pašvaldībai bijusi veiksmīga sadarbība ar Liepājas rajonu, ar kuru līgums parakstīts 2005. gadā un 2012. gadā parakstīts līgums ar bijušo Aizputes novadu. Abu pušu sadarbība bijusi veiksmīga, īpaši pieredzes apmaiņas braucienos tūrisma un izglītības jomās. Ņemot vērā ilgstošu un veiksmīgu sadarbību gandrīz 20 gadu garumā, kā arī īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā Aizputes novads iekļauts Dienvidkurzemes novadā, Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols un Karlskrūnas pašvaldības mērs Pīters Glimvals (Peter Glimvall) vienojās par jauna līguma parakstīšanu Karlskrūnā 2024. gada 12. jūnijā.

Līgums paredz sadarbību kultūras un izglītības apmaiņas programmās, tūrisma veicināšanā, ekonomiskajā attīstībā, vides iniciatīvā, sporta un atpūtas sfērās, organizējot nometnes, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomās, jauniešu organizāciju sadarbības veicināšanā, izmantojot jauniešu apmaiņas programmas, tehnoloģiju un inovāciju iniciatīvās un ilgtspējīgas attīstības mērķos.

Vizītes laikā Karlskrūnā pašvaldības darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar sadarbības partneru veiksmīgo pieredzi kultūras, sporta, izglītības, tūrisma un lauku attīstības jomās. Dienvidkurzemes novada delegācija apskatīja populārākos tūrisma objektus, kas iekļauti UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā, kā arī sporta centru un paviesojās pie uzņēmējiem un mājražotājiem lauku apvidos.

Pašvaldības delegācijai bija iespēja iepazīties ar Latvijas goda konsuli Zviedrijā Agritu Mārtiņsoni, kā arī apmeklēt viņas vadīto Tautas augstskolu ‘’Litorina’’ Karlskrūnā.

Karlskrūna
No kreisās: Karlskrūnas pašvaldības Lords mērs Pīters Glimvals (Peter Glimvall), Latvijas goda konsule Zviedrijā Agrita Mārtiņsone, Karlskrūnas pašvaldības mēre/priekšsēdētāja Emma Svāna Nilsone (Emma Swahn Nilsson) un Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols.

Līdz ar šī sadarbības līguma parakstīšanu spēku zaudē 2012. gada 13. martā noslēgtais līgums starp Aizputes novada domi un Karlskrūnas pašvaldību.