kultūra
Glābšanas stacija

Atzīmējot 130. gadskārtu kopš Pāvilostas glābšanas stacijai piešķirta glābšanas airu laiva, 4. oktobrī, Pāvilostas novadpētniecības muzeja Laivu mājā, norisināsies izglītojoša nodarbība skolēniem un ikvienam interesentam, iepazīstinot ar Laivu mājas ekspozīciju un vietas vēsturi līdz stacijas izveidei.

Pāvilostas novadpētniecības muzejam vairāku gadu garumā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar grāmatas “Mān Pāvilosts atmiņklad par vietām un lietām, kuru vairs nav” autori un novadpētnieci Gunu Grimstu – Heniņu. “Saistībā ar šajā grāmatā apkopoto vēsturisko informāciju, Pāvilostas novadpētniecības muzejs kopīgi ar grāmatas autori šovasar aizsāka pasākumu ciklu, un pirmajā no tiem, 14. augustā, organizējām šaursliežu dzelzceļa maršruta “Liepāja–Alsunga” 90. gadskārtas pieminēšanu vilciena toreizējā pienākšanas vietā un laikā. Un tagad esam gatavi nākamajam cikla pasākumam, kas veltīts Pāvilostas glābšanas stacijai,” stāsta Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova. Plānots, ka pasākuma laikā I. Kurčanova pastāstīs par Laivu mājas ekspozīciju, tās vēsturi, bet G. Grimsta – Heniņa dalīsies faktos un interesantos stāstos par „Glābšanas biedrības uz ūdeņiem” pirmsākumiem Latvijas teritorijā un mūspusē. Kā īpašs pārsteigums – Dienvidkurzemes  novada pašvaldības policijas pārstāvji sanākušos apmeklētājus informēs par glābšanas dienestu un to aprīkojumu mūsdienās.

Foto no Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma.