kultūra Muzejs Ekspozīcijas atklāšana
Atklāšana

Ceturtdienas, 20. aprīļa, pēcpusdienā Pāvilostas novadpētniecības muzejā norisinājās jaunās ekspozīcijas “Saka – osta – Pāvilosta” atklāšana, kas īstenota ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Dienvidkurzemes novada pašvaldības finansiālo atbalstu un ir secīgs, iepriekš VKKF atbalstītā projekta “Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Saka – osta – Pāvilosta” modernizācija,” turpinājums.

Jaunā, mūsdienīgi izveidotā ekspozīcija aicina iepazīties ar dažādiem sadzīves, jūrniecības un zvejniecības priekšmetiem un to pielietojumu, kā arī nozīmīgām personībām Pāvilostas un Sakas teritorijā no aizvēstures līdz Otrā pasaules kara sākumam.

Svētki

“Pāvilostas muzejs iet laikam līdzi, tāpēc vietā ir Raiņa vārdi: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. Un ar šādu devīzi muzejs šobrīd arī darbojas. Visas muzejā apskatāmās ekspozīcijas ir jaunas, modernizētas un interaktīvas, un par to man ir ļoti liels prieks. Esmu pateicīga savai komandai, kas ar nenogurstošu entuziasmu palīdz realizēt visas idejas, kā arī māksliniekiem, kas no idejas spējuši radīt izcilu rezultātu,” pārdomās dalās Pāvilostas muzeja vadītāja Irina Kurčanova.

Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols, apsveicot ar jaunās ekspozīcijas atklāšanu, uzver, ka Pāvilostas muzejs ir progresīvs muzejs. “Ir gandarījums redzēt, ka Pāvilostas muzejam ir spēcīgs pamats, kas nāk no senatnes, bet ar skatu  nākotnē – jaunajai paaudzei, ģimenēm un ikvienam. Lai netrūkst apmeklētāju un jaunas idejas!”.

Jaunatklātās ekspozīcijas izveides mērķis ir sekmēt muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā un Sakas pagastā, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Ekspozīcijas māksliniecisko un saturisko koncepciju realizējis mākslinieks Raimonds Vindulis. Darbu izpildi veica SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks” un SIA “Being Design”.

“Mums bija un joprojām ir ļoti liels prieks atgriezties Pāvilostā. Esam gandarīti par paveikto darbu un iegūto rezultātu, jo mūsu uzņēmumam šis ir pirmais projekts Kurzemē. Bija ļoti aizraujoši sekot līdzi un darboties, jo izstrādātās ekspozīcijas mākslinieciskā koncepcija “top dzīva”,” stāsta SIA “Being Design” valdes loceklis Kārlis Žagata.

Svētki

Kopējās projekta izmaksas ir 40 460 eiro, no kuriem 25 000 eiro ir VKKF  piešķirtais finansējums no 2022. gada mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstībai” projekta īstenošanai “Ekspozīcijas “Saka – osta – Pāvilosta” izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejā”, bet 15 460 eiro ekspozīcijas telpas remonta darbiem piešķirti no Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta.

Vairāk foto skatīt ŠEIT

Informāciju sagatavojusi:
Ilze Elbere,
Dienvidkurzemes novada
sabiedrisko attiecību speciāliste
t.: +371 25951515
e-pasts: ilze.elbere@dkn.lv