Pāvilostas seniori  10. maijā organizēja  Pāvilostas pensionāru biedrības “Varavīksne”  talku Pāvilostas 100.gades parkā,  lai sakopta 2020. gada 24. septembrī iestādītā sarkanā ozola apkārtni un Sakas upmalu.  Pasākumā piedalījās  vienpadsmit seniori. Talcinieki savāca žagari, sagrābta ozola apkārtne un Sakas upmala, savākti  četri maisi sadzīves  atkritumu.

Pāvilostas senioru talka
Pāvilostas senioru talka
Pāvilostas senioru talka
Pāvilostas senioru talka