Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2024. gada 25. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 395 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Roņi”, Papē, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā”.

Ar lēmumu un apstiprināto detālplānojumu elektroniskā veidā var iepazīties šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29671