Paziņojums par detālplānojumu

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2023.gada 25.maijā pieņēma lēmumu Nr.533 “Par Pāvilostas novada domes 2011.gada 26.maija saistošiem noteikumiem Nr.8 “Īpašuma “Niedrāji, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu”.