Paziņojums par detālplānojumu

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2023.gada 25.maijā pieņēma lēmumu Nr.535 “Par Pāvilostas novada domes 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.18 “Īpašuma “Rieģe”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu”.