Paziņojums par detālplānojumu

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2023.gada 25.maijā pieņēma lēmumu Nr.532 “Par Pāvilostas novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.24 “Īpašuma “Rūjas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu”.