Paziņojums par detālplānojumu

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2023.gada 25.maijā pieņēma lēmumu Nr.531 “Par Pāvilostas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par detālplānojumu teritorijā – nekustamajam īpašumam Vērgales pagasta “Svīres” kadastra Nr.6496 005 0283” atcelšanu”.