Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2024. gada 25. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 397 “Par detālplānojuma izstrādes atcelšanu nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi””.

Ar lēmumu elektroniskā veidā var iepazīties šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8918