Projekts

1. Projekta ieceres veids, adrese:

Asfalta velotrases izveide Dzintaru ielā 1B, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā zemes vienībā ar kadastra numuru 64130010210.

Pāvilostā, Dzintaru ielā 1B iecerēts izveidot aktīvās atpūtas laukumu. Šī iecere sākotnēji paredz asfalta velotrases izveidi un nākotnē pārējās teritorijas labiekārtošanu ar dažādām aktīvās atpūtas iespējām: galda tenisu, volejbola laukumu, mini golfu, 3x3 futbola zonu, bērnu rotaļu laukumu un āra trenažieriem. 

Publiskas apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un projekta ierosinātāja intereses attiecīgās teritorijas attīstībai.

2. Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju - vizuālo risinājumu un aprakstu:

Projekta ieceres publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 16. jūnijam.

Ar projekta ieceres dokumentāciju var iepazīties:

  • Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas VPVKAC klientu apkalpošanas centrā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, apvienības pārvaldes darba laikā;
  • Dienvidkurzemes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dkn.lv, sadaļā “Aktualitātes”, Sabiedrības līdzdalība, Publiskās apspriešanas.

3. Projekta ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

Projekta ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 13. jūnijā, plkst. 17.30, Pāvilostas pilsētas kultūras namā, Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

4. Atsauksmju, priekšlikumu vai ierosinājumu un Aptaujas lapas iesniegšanas termiņš un adrese:

Atsauksmes, priekšlikumus vai ierosinājumus, kā arī Aptaujas lapu var iesniegt līdz 2023. gada 16. jūnijam:

  • Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas VPVKAC klientu apkalpošanas centrā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, apvienības pārvaldes darba laikā;
  • elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu) sūtot Aptaujas lapu uz e-pasta adresi: pasts@dkn.lv.

5. ​Informācija par būvniecības ierosinātāju (juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis):

SIA “We Build Parks”

Matīsa iela 79, Rīga, LV-1009

Reģ. Nr.: 40103584871

Kontaktpersona: Aktīvās atpūtas infrastruktūras izbūves SIA “We Build Parks” pārdošanas direktors Artjoms Smirnovs tālr. +371 29212586.

6. Projekta ieceres publiskās apspriešanas organizēšanā kontaktpersona no Dienvidkurzemes novada pašvaldības puses ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības attīstības un uzņēmējdarbības daļas projektu vadītāja Amanda Bērziņa, tālr.: +371 27147709.

Pielikumi: